هدف از نصب صاعقه گیر
صاعقه چگونه ایجاد می شود ؟
ژانویه 4, 2016
صاعقه گیر
صاعقه گیر چیست؟
دسامبر 28, 2016

توصیه API

پس از سال ها آزمایش و شور و مشورت، در اکتبر ۲۰۰۹ از API یک سند در نظر گرفته شده به این نگرانی ها منتشر شده است. سند API نتیجه API RP 545 عنوان، توصیه می شود تمرین برای رعد و برق محافظت از مخازن زمین بالاتر برای ذخیره مایعات قابل اشتعال یا قابل احتراق است. انتظار می رود که این RP در آینده نزدیک به یک استاندارد انتقال خواهد شد.
API RP 545 باعث می شود سه توصیه های کلیدی برای بهبود ایمنی رعد و برق از مخازن ذخیره سازی نفت با سقف شناور خارجی، به شرح زیر:

رعد و برق درایو و مشاوران، Inc. – 10 –
بهبود رعد و برق ایمنی از مخازن نفت ذخیره سازی، اکتبر ۲۰۰۹ کپی رایت ۲۰۰۹ LEC، شرکت
۱- نصب شنت غوطه ور بین سقف و پوسته هر ۱۰ فوت (۳ متر) در اطراف محیط سقف. شنت باید توسط یک پا (۰٫۳ متر) یا بیشتر غوطه ور، و اگر بالا مهر و موم شنت های موجود در حال حاضر، آنها باید حذف شود.
۲- الکتریکی همه سنج و راهنمای قطب عایق تمام اجزای مونتاژ مهر و موم (از جمله چشمه ها، مجامع قیچی، غشاء مهر و موم، و غیره)، و، از سقف مخزن. سطح عایق باید ۱KV یا بیشتر باشد.
۳- هادی بای پس بین سقف نصب و پوسته بیش از هر ۳۰ متر (۱۰۰ فوت) در اطراف دور مخزن. این هادی بای پس باید تا حد امکان کوتاه و به طور مساوی در اطراف محیط سقف فاصله باشد. آنها باید حداکثر پایان به پایان مقاومت ۰٫۰۳ اهم و از حداقل طول لازم برای اجازه حرکت کامل از سقف شناور است.

بررسی API RP 545 توصیه
۱- شنت مستغرق: شانت برای انتقال از اجزای مدت زمان سریع و میانی فعلی صاعقه استفاده می شود.

از API اذعان دارد که قوس بین شنت و پوسته در طول تمام حوادث رعد و برق رخ می دهد. با این حال، این قوس خطرناک است تنها زمانی که یک بخار قابل اشتعال موجود است. اگر شنت غوطه ور شده است، پس به لحاظ نظری قوس رخ خواهد داد که در آن هیچ هوا / اکسیژن وجود داشته باشد، و احتراق نیز جلوگیری خواهد شد.
۲- عایق از مهر و موم قطعات و لهستانی: عایق این قطعات خواهد جریان رعد و برق را تشویق به از طریق مسیرهای ترجیحی (شنت و هادی بای پس) به جای قوس بین سقف و پوسته سفر می کند. به عبارت دیگر، تمام مسیرهای فعلی ممکن باید به آن دسته از مسیرهای ترجیحی بین سقف و پوسته، به عنوان مثال، شنت و هادی بای محدود شود. با این حال، قابل بحث است در صورتی که سطح عایق توصیه می شود از یک کیلو ولت به علت نتیجه مورد نظر کافی خواهد بود. گزارش آزمون به طور خاص در سطح عایق از توصیه “ده ها کیلو ولت و فاصله جرقه حداقل ۷۵mm.” [کد عکس. ۸] به عنوان یک نقطه مرجع، هوا دارای یک شکست الکتریکی از ۳KV در هر میلی متر.
۳- هادی بای: بای هادی برای انتقال از اجزای مدت زمان متوسط ​​و طولانی از جریان صاعقه استفاده می شود.

یکی از گزارش ها از تست این بود که جزء سریع سکته مغزی رعد و برق بود بخارات قابل اشتعال آتش نیست، و آن را جزء طولانی از سکته مغزی رعد و برق که باعث احتراق بود. با معمولی، بالا مهر و موم شنت، قوس پایدار در شنت به اندازه کافی بلند به آتش بخارات قابل اشتعال به طول انجامید. از آنجا که هادی بای پس یک پیوند مثبت بین سقف و پوسته ارائه، هادی بای پس یک اتصال امپدانس پایین تر بین سقف و در حال حاضر
رعد و برق درایو و مشاوران، Inc. – 11 –
بهبود رعد و برق ایمنی از مخازن نفت ذخیره سازی، اکتبر ۲۰۰۹ کپی رایت ۲۰۰۹ LEC، شرکت
پوسته، نسبت به شنت. بنابراین، جزء طولانی فعلی رعد و برق خواهد شد به دور از شنت و از طریق هادی بای پس منحرف.
تاثیر API RP 545 توصیه
۱٫ شنت مستغرق: ارائه شنت مستغرق بر تانک های جدید خواهد تغییرات طراحی قابل توجهی از طرح های استاندارد موجود است. در مخازن موجود، تغییر از بالا مهر و موم به شنت غوطه ور شود بسیار پر هزینه و تعمیرات اساسی عمده است. مخازن نیاز به خالی و پرسنل نیاز به داخل مخزن رفتن، بالا و پایین پشت بام، برای مدت قابل توجهی از زمان را به اصلاحات لازم. علاوه بر این، از آنجا که آنها غوطه ور می شوند، این شنت بسیار دشوار خواهد بود به بازرسی و نگهداری است.
۲- عایق از مهر و موم قطعات و لهستانی: مشابه به شماره ۱ در بالا، به عنوان مثال، تغییرات طراحی قابل توجه و تغییرات درست پرهزینه با بازرسی و نگهداری مسائل همراه مورد نیاز خواهد بود.
۳- بای هادی: از سه توصیه API، نصب و راه اندازی هادی بای پس است نسبتا آسان و ارزان، در هر دو تانک های موجود و جدید. مخازن موجود را می توان با هادی بای مجهز در حالی که هنوز در خدمات، بدون در نظر گرفتن سطح پشت بام. از آنجا که آنها خارجی هستند، هادی بای پس بسیار آسان است به بازرسی و نگهداری است.

انواع بای هادی
(۱) با طول ثابت معمولی، هادی رشته یا (۲) زخم هادی جمع در یک حلقه بهار تنیده: در پاسخ به این نیاز، بازار صاحبان مخزن با یک انتخاب بین دو نوع مختلف از هادی بای پس را فراهم کرده است.
پیوند ایده آل بین سقف FRT و پوسته یک امپدانس کم در سراسر طیف گسترده ای از فرکانس است. پیوند ایده آل نیز آسان برای نصب بر روی تانک های جدید و به مقاوم سازی بر روی تانک های موجود باشد. پیوند ایده آل نیز آسان برای بازرسی و آزمون، و به جای اگر لازم باشد.
LEC را توسعه داده است یک مکانیسم اتصال سقف پوسته است که تمام این شرایط. LEC جمع جرندنج مجمع (RGA) کمترین باند امپدانس بین شناور سقف و مخزن پوسته فراهم می کند. این آسان برای نصب در هر دو تانک های جدید و موجود است. این نیز آسان به بازرسی، تست و حفظ. RGA شده است برای استفاده در در FRT توسط رعد و برق درایو و مشاوران، شرکت، بولدر، کلرادو ایالات متحده آمریکا به ثبت رساند. شکل ۹ مراجعه کنید.
رعد و برق درایو و مشاوران، Inc. – 12 –
بهبود رعد و برق ایمنی از مخازن نفت ذخیره سازی، اکتبر ۲۰۰۹ کپی رایت ۲۰۰۹ LEC، شرکت
شکل ۹: LEC جمع جرندنج مجمع (RGA) در شناور مخزن سقف
RGA دارای یک کابل های فنری که بین سقف و پوسته متصل می شود. کابل اتصال در RGA از یک، کابل گسترده مس بافته تخت ساخته شده است. مسکن RGA به طور کامل فولاد ضد زنگ برای حفاظت در برابر خوردگی بسیار عالی است. کابل بافته تخت در RGA از ۸۶۴ رشته # ۳۰AWG (0.05 میلیمتر مربع) سیم مسی، با هم بافته به شکل یک بند ۱٫۶۲۵ اینچ (۴۱ میلی متر) عرض ۰٫۱۱ اینچ (۲٫۸ میلی متر) ضخامت ساخته شده است. که کابل برای حفاظت از خوردگی اضافی کنسرو.
کابل در RGA بهار تنیده است، به این معنی است که آن را به طور خودکار در حلقه جمع زمانی که آن را تحت تنش است. بنابراین، کابل همیشه به عنوان کوتاه که ممکن است، بدون در نظر گرفتن موقعیت سقف. به عبارت دیگر، RGA است که همیشه “از حداقل طول.” از آنجا که بدن RGA متصل به بالای پوسته، و کابل متصل به سقف، آن را مستقل از وضعیت دیواره مخزن است و از هر شنت . همچنین این آثار اگر هیچ شنت حضور دارند.
از آنجا که در FRT تمایل به قطر بسیار بزرگ باشد، مهم است که به منظور محدود کردن امپدانس سقف به پوسته با نصب RGA های متعدد است. مخزن تعداد مخزن: مقدار توصیه شده است RGA در جدول ۳ نشان داده شده

Since FRT’s tend to be of very large diameter, it is important to limit the roof-to-shell impedance by installing multiple RGA’s. The recommended quantity of RGA’s is shown in Table 3: Tank Tank Quantity of
Circumference, meters Diameter, meters Required RGA’s
≤ ۶۰ ≤ ۱۹٫۱۰ ۲
≤ ۹۰ ≤ ۲۸٫۶۵ ۳
≤ ۱۲۰ ≤ ۳۸٫۲۰ ۴
≤ ۱۵۰ ≤ ۴۷٫۷۵ ۵
≤ ۱۸۰ ≤ ۵۷٫۳۰ ۶
≤ ۲۱۰ ≤ ۶۶٫۸۴ ۷
≤ ۲۴۰ ≤ ۷۶٫۳۹ ۸
≤ ۲۷۰ ≤ ۸۵٫۹۴ ۹
≤ ۳۰۰ ≤ ۹۵٫۴۹ ۱۰
≤ ۳۳۰ ≤ ۱۰۵٫۰۴ ۱۱
≤ ۳۶۰ ≤ ۱۱۴٫۵۹ ۱۲

نیرو ایستا

3,981 total views, 2 views today

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *