ضرورت حفاظت از پمپ بنزین ها در برابر صاعقه
افزایش پتانسیل الکتریکی زمین
افزایش پتانسیل زمین
ژانویه 6, 2023
صاعقه گیر کرونا
صاعقه گیر الکترونیکی کرونا
فوریه 25, 2023

ضرورت حفاظت از پمپ بنزین ها در برابر صاعقه

حفاظت از پمپ بنزین ها در برابر صاعقه

پمپ بنزین ها مکان های پرخطری هستند. این به دلیل انفجاری است که امکان دارد در اثر هر گونه اشتعال کوچک ناشی از برخورد صاعقه یا هر چیز دیگری رخ دهد. برای همین، مقررات ساختمانی خاصی برای پمپ بنزین ها وجود دارد. برای محافظت از پمپ بنزین ها در برابر صاعقه، باید تکنیک ها و روش های مختلف مشخص شده ای را در نظر بگیریم. NFPA 780، الزامات ایمنی برای محاظت شدن در برابر صائقه را شرح داده است. این الزامات مختص ساختمان هایی است که در آن مایعات، گاز و بخار های قابل اشتعال وجود دارند. همچنین، طراحی سیستم ارتینگ برای حفاظت در برابر صاعقه باید مطابق با دستورالعمل های IEC 62305 و NBC 2016 باشد. حفاظت پمپ بنزین ها در برابر صاعقه، بر اساس این استاندارد ها مورد بحث قرار می گیرد.

حفاظت از پمپ بنزین ها

خطرات احتمالی در پمپ های بنزین

برخورد صاعقه، می تواند مایعات یا بخارات قابل اشتعال را در پمپ بنزین به روش های مختلف مشتعل کند. در ادامه، به برخی از علل آتش گرفتن سوخت های قابل اشتعال و سایر حوادث خطرناکی که می تواند رخ دهد، اشاره خواهیم کرد.

برخورد مستقیم صاعقه

برخورد مستقیم صاعقه می تواند باعث آسیب فیزیکی یا آتش سوزی کل سازه شود. حتی می تواند سیستم های الکتریکی و الکترونیکی آن منطقه را از بین ببرد. ساختار سازه ای پمپ بنزین و سرپوش دستگاه فروش باید در برابر برخورد های مستقیم صائقه محافظت شوند. این محافظت با استفاده از سیستم حفاظت خارجی در برابر صائقه انجام می شود.

پالس الکترومغناطیسی صاعقه

پالس الکترومغناطیسی که در میدان مغناطیسی توسط صاعقه ایجاد می شود، ولتاژهایی را در رسانا های مجاور ایجاد می کند. ولتاژ القا شده می تواند تا ۵۰۰ کیلو ولت در میکروثانیه برسد. این ولتاژهای القا شده، با توجه به شدت برخورد صائقه، متفاوت هستند و همچنین، انرژی کمی نیز دارند. با این حال، این ولتاژها می توانند منجر به جرقه زدن و انفجار شوند. از این رو، توصیه می‌شود تا از تدابیر سرج پروتکشن و همبندی برای محافظت از تجهیزات حیاتی و قطعات الکترونیکی در برابر پالس‌های الکترومغناطیسی صاعقه، استفاده شود.

سیستم های الکترونیکی حساس صاعقه

پمپ بنزین، دارای دو سیستم الکترونیکی حیاتی است که بسیار حساس هستند. این سیستم ها، نیاز به ارتینگ اختصاصی دارند.

الف) سیستم خودکار تانک گیجینگ (ATG).
ب) سیستم منبع تغذیه (UPS)
تانک گیجینگ خودکار (ATG) به تجهیزاتی که این سیستم را نظارت می کند، متصل است. این سیستم، به طور خودکار و پیچیده ای عمل می کند. یعنی، میزان سوخت رسانی به دستگاه فروش خودکار و سایر کار ها را اندازه گیری و کنترل می کند. این سیستم معمولاً توسط یک منبع تغذیه پشتیبانی می شود؛ زیرا هر گونه نوسان در افزایش ولتاژ، برخورد صاعقه یا منبع تغذیه، می تواند به آن آسیب برساند. برای محافظت از ATG و UPS، باید سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقۀ جداگانه ای وجود داشته باشد. ماشین های توزیع کننده سوخت نیز سیستم های الکترونیکی خودکار همراه با منبع تغذیه هستند. تمام این سیستم ها گران قیمت هستند. همچنین، در صورت آسیب، عملکرد کامل پمپ بنزین نیز متوقف می شود. خرابی ناشی از این امر، می تواند منجر به زیان اقتصادی و تجاری شود. برای جلوگیری از چنین ضرر هایی، باید از اقدامات حفاظتی مثل حفاظت در برابر صاعقه، دستگاه‌های سرج پروتکشن و همبندی اطمینان حاصل شود.

قوس ثانویه

مواد قابل اشتعال می توانند انرژی ناشی از برخورد صاعقه را دریافت کنند. این انرژی، در ماده باقی می ماند و آزاد نمی شود. هنگامی که برخورد های صاعقه به اتمام می رسد، اختلاف پتانسیل باعث ایجاد قوسی به نام قوس ثانویه می شود که می تواند منجر به آتش گرفتن مایع قابل اشتعال شود. بنابراین، برای اطمینان از خنثی شدن آن انرژی و حفاظت از سیستم های مختلف، باید همبندی و ارتینگ مطابق با IEC 62305 ارائه شود.

مشاوره تخصصی انتخاب اقلام سیستم ارتینگ

اجرای سیستم ارتینگ با مشاوره کارشناسان مجرب شرکت نیرو ایستا، ایمنی و ماندگاری را برای پمپ بنزین به ارمغان می‌آورد.

روش های حفاظت از پمپ بنرین

اولین قدم در طراحی سیستم حفاظت در برابر صاعقه برای پمپ بنزین ها، ارزیابی ریسک است. ارزیابی ریسک را می توان بر اساس پارامترهای مشخص شده در IEC 62305-2 برای شناسایی خطرات احتمالی انجام داد. پس از شناسایی خطرات احتمالی، باید اقداماتی را برای کاهش احتمال این گونه خطرات انجام داد. سطح حفاظت نیز باید بر اساس موقعیت جغرافیایی پمپ بنزین باشد.

روش های حفاظت از پمپ بنرین

تجهیزات حساس و خطوط برق ورودی

تجهیزات حساس و خطوط برق ورودی، عمده ترین مناطق آسیب پذیر در برابر برخورد مستقیم صاعقه هستند. مخازن سوخت در زیر زمین و دستگاه های توزیع کننده سوخت معمولاً در زیر سقف های فلزی قرار دارند. صاعقه گیرها همراه با تمام سطوح حفاظتی، باید در تمامی نقاط سازه نصب شوند. این امر، منجر به محاظت در برابر برخورد مستقیم صاعقه می شود.

سرج ارستر

سرج ارستر ها، در نقاط ورودی خطوط و تجهیزات الکترونیکی متصل به توزیع کننده نصب می شوند. سیستم های الکترونیکی ATG، منبع تغذیه و اتاق کنترل پمپ بنزین نیاز به نصب سرج استر برای محافظت شدن دارند.

مخازن ذخیره سوخت و سازه ها

مخازن ذخیره سوخت و سازه ها، معمولاً در زیر زمین، ایمن هستند. هر گونه سازه فلزی یا مخزنی که ضخامت آن ۴٫۸ میلی متر یا بیشتر باشد و از نظر الکتریکی پیوسته و محکم باشد، محاظت شده هستند. همچنین، می‌توان آن‌ها را همراه با میله صاعقه گیر برای محافظت بیشتر نصب کرد.

سیستم حفاظت در برابر صاعقه نامتعارف همراه با حفاظت اضافی، برای محافظت از تمامی نقاط سازه استفاده می شود. این سیستم حفاظتی، متشکل از میله های صاعقه گیر، هادی ‌های میانی، دستگاه‌های سرج پروتکشن، رسانا ها و سیستم ارتینگ است. صائقه گیر ها، هادی های میانی و سایر تاسیسات، باید با در نظر گرفتن دمای خود اتشعالی سوخت و سایر عوامل ایجاد کننده حوادث خطرناک، در محل نصب شوند.

اجرای سیستم ارتینگ

با تجهیزات استاندارد و قیمت مناسب سیستم ارتینگ را در پمپ بنزین اجرا کنید.

شرکت مهندسی نیرو ایستا با کادر مجرب و متخصص آماده اجرای انواع پروژه ارتینگ استاندارد در سطح کشور است.

دستگاه های سرج پروتکشن

دستگاه های سرج پروتکشن، باید در مکان های خطرناک با توجه به ارزیابی خطر نصب شوند. تمام سازه های فلزی، لوله های فلزی، مخازن سوخت و … باید به سیستم ارتینگ متصل شوند.

همبندی و هم پتانسیل سازی

همبندی و هم پتانسیل سازی، جنبه مهمی برای حفظ انرژی پتانسیل یک منطقه در پمپ بنزین است. برای ایمنی بیشتر، الکترود های زمین بیشتری باید وجود داشته باشند. طراحی مناسب سیستم حفاظتی بر اساس مقاومت و محاسبه حجم خاک نیز حائز اهمیت است. ارتینگ در پمپ بنزین ها باید دارای حفاظت کاتدی در مناطق خطرناک باشد. همچنین برای ارتینگ مناسب به منظور حفاظت در برابر صائقه، مقاومت زمین باید کمتر از ۱۰ اهم باشد.

جمع بندی

برای محافظت از تجهیزات پمپ بنزین در برابر خرابی، آسیب، آتش سوزی و سایر خسارات اقتصادی، نیاز به سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه است. از این رو، سیستم‌های حفاظت در برابر صاعقه نامتعارف همراه با همبندی و SPD، برای پمپ بنزین‌ها ضروری هستند.

1,212 total views, 2 views today

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *