آموزش و مقاله

بهبود ایمنی صاعقه گیرهای مخازن ذخیره سازی نفت

خلاصه آتش سوزی شامل مخازن ذخیره سازی نفت غیر معمول نیست. حدود یک سوم از همه آتش سوزی مخزن به رعد و برق نسبت داد. شناور مخازن سقف (در FRT) به ویژه به رعد و برق آسیب پذیر است. موسسه نفت آمریکا (API) یک کمیته فنی برای ارزیابی این وضعیت و به توصیه راه حل ایجاد شده است. به عنوان یک نتیجه، API صادر کرده است یک سند تحت عنوان API RP 545، توصیه می شود تمرین برای رعد و برق محافظت از مخازن زمین بالاتر برای ذخیره مایعات قابل اشتعال یا قابل احتراق. انتظار می رود که این سند را به یک استاندارد در آینده نزدیک انتقال. کمیته API 545 منابع قابل توجهی را به تحقیق و آزمایش به کارگردانی سرمایه گذاری. دو تا از یافته های کلیدی از برنامه آزمون که (1) هنگامی که جریان رعد و برق از طریق شنت در رابط سقف پوسته عبور می کند، آن را در قوس تحت تمام شرایط منجر؛ و (2) آن را جزء آهسته از صاعقه که آتش بخارات قابل اشتعال است. بنابراین، هنگامی که جزء آهسته از یک سکته مغزی رعد و برق از طریق هر رابط سقف پوسته عبور می کند، اگر بخارات قابل اشتعال وجود دارد آنها به احتمال زیاد مشتعل می شود. در نتیجه، API RP 545 توصیه سه تغییرات عمده به در FRT:
نیرو ایستا
نماینده صاعقه گیر الکترونیکی : امگا-Omega - الیپس- Ellips- لیوا – Liva- SK3- کانتر شمارنده صاعقه گیر فونیکس - Phoenix
تلفن های دفتر : 77449890- 77449770- 77449711 فکس : 77450503
تلفن های فروشگاه : 33988678- 33988359- 33988356 فکس : 33999248
www.niroista.com www.iranlightning.com
آموزش و مقاله

توصیه API

پس از سال ها آزمایش و شور و مشورت، در اکتبر 2009 از API یک سند در نظر گرفته شده به این نگرانی ها منتشر شده است. سند API نتیجه API RP 545 عنوان، توصیه می شود تمرین برای رعد و برق محافظت از مخازن زمین بالاتر برای ذخیره مایعات قابل اشتعال یا قابل احتراق است. انتظار می رود که این RP در آینده نزدیک به یک استاندارد انتقال خواهد شد. API RP 545 باعث می شود سه توصیه های کلیدی برای بهبود ایمنی رعد و برق از مخازن ذخیره سازی نفت با سقف شناور خارجی، به شرح زیر:
تلفن های دفتر : 77449890- 77449770- 77449711 فکس : 77450503
تلفن های فروشگاه : 33988678- 33988359- 33988356 فکس : 33999248

بخش کلیپ های آموزشی

2,212 total views, 1 views today